top of page
FOTO 2 PERSONAS.jpg
Constituïm un dels eixos principals de la política empresarial, l'objectiu és créixer com a empresa fent créixer, al seu torn, als treballadors.

ACTIUM assumeix el compromís de fomentar el desenvolupament del seu equip humà, mitjançant una interacció cooperativa que permeti aprofitar les sinergies generades entre tots els integrants de l'organització.

Per tal d'unir esforços en una mateixa direcció i assolir alts estàndards de rendiment, identificant-se amb unes competències corporatives, imprescindibles en l'exercici de tots els llocs de treball.

competències corporatives

Treball en equip i en xarxa. cultura col·laborativa
Implica cooperar i col·laborar en projectes per a la consecució d'objectius compartits, on tots els treballadors se sentin partícips de la companyia.

Integritat i honestedat
Suposa actuar conforme a les normes ètiques i socials, recollides en el Codi Ètic de l'organització, dins d'uns paràmetres on prevalgui la lleialtat, l'honradesa i la sinceritat.

Flexibilitat i adaptació a l'canvi
És la capacitat de modificar la conducta personal per assolir determinats objectius quan sorgeixen canvis en l'entorn.

Orientació a el servei i a el client
Vol dir superar les expectatives de client, tant intern com extern, proporcionant les solucions més idònies per satisfer les seves necessitats.

compromís
És la voluntat d'orientar els interessos i motivacions personals als valors corporatius. Expressa el grau de compromís i implicació amb el projecte de el grup.

664845398.jpg
941611582-1024x682.jpg
bottom of page