top of page

polítiques

Política de Sostenibilitat

Créixer de forma sostenible és el major compromís de la companyia. La nostra estratègia empresarial es basa en un model de negoci que permeti progressar econòmicament, generant valor als seus grups d'interès i amb la major protecció de l'entorn.

b1.jpg
b2.jpg

Política d'Eficiència Energètica

ACTIUM, en línia amb el compromís de sostenibilitat, aposta per un desenvolupament basat en l'eficiència energètica que permeti optimitzar els seus processos.

Política de RSC

El compromís en responsabilitat social de la nostra empresa és treballar perquè el nostre negoci creixi de manera sostenible, amb els màxims estàndards de qualitat, responsabilitat social, protecció i millora de l'entorn, i amb retorn a la societat de part de la riquesa generada, i això es materialitza mitjançant els principis que s'estableixen en la nostra Política de RSC.

b3.jpg
b4.jpg

Política d'Innovació

Considerem com un dels pilars estratègics la gestió en matèria de R + D + I per garantir la competitivitat i sostenibilitat de les seves activitats. El seu Comitè d'Innovació constitueix el marc de referència per fer extensiva la cultura innovadora a tota l'organització.

bottom of page